top of page
 • Yazarın fotoğrafıMertol

Çalışan Maaşında İcra Kesintisi

Güncelleme tarihi: 22 Nis 2022


çalışan maaşında icra kesintisi
Çalışan Maaşında İcra Kesintisi

Çalışanların maaşlarına icra dairelerinden icra kesintisi yazısı gelebilmektedir. Gelen yazıda öncelikle ve ilk yapılması gereken firmanın bir evrak kayıt prosedürü varsa uygulanması ya da en azından evrakın üzerine "... tarihinde ... tarafından teslim alınmıştır" şeklinde not düşülmesi gerekir. İcra yazılarına cevap süresi genelde (evrakta farklı bir süre ile gönderildiği de olur) evrakın teslim alındığı günden itibaren yedi gündür. Bu sürenin takip edilebilmesi ve geçirilmemesi için bu husus önemlidir.

Yazının kontrol edilip kayda alınması gereken bilgiler;

 • Geldiği İcra Dairesi/Müdürlüğü adı ve adresi

 • Gelen yazının esas numarası ve tarihi (Esas numarası; 2021/????? yıl ve sıra numarası şeklindedir)

 • Maaşından kesinti yapılacak olan çalışanın kimlik bilgileri

 • İcra tutarı

 • Kesinti şekli

 • Ödeme yapılacak banka bilgileri

Öncelikle yazının muhatabı olan firmanın doğru olup olmadığı kontrol edilir. Bazen işlem yoğunluğundan yanlış adrese gönderimler yapılabilmektedir. Firmaya ait olmayıp adres bilgisi eşleşiyor ise mutlaka yazılı olarak cevap verilmelidir.

Maaşından kesinti yapılacak olan çalışan firmada çalışmıyor ise, ya da daha önce çalışıp ayrılmışsa yine icra dairesine bu durum yazılı olarak bildirilmelidir. Firmada hiç çalışmamışsa "firmamız çalışanı değildir", daha önce ayrılmışsa "... tarihinde ayrılmış ve firmamızdan alacağı bulunmamaktadır" şeklinde bilgi verilmelidir.

Mevcut çalışanın başka bir icra dosyasından devam eden icra kesintisi yoksa;

... İcra Md.lüğünün ... tarih ve ... esas numaralı yazısı ... tarihinde alınmıştır. Yazı gereği şirketimiz çalışanı ... TC Kimlik Numaralı ... ... 'nın maaşından ... ayı itibariyle 1/4 oranında kesintileri yapılarak dosyanıza gönderilecektir.

Mevcut çalışanın başka bir icra dosyasından devam eden icra kesintisi varsa;

... İcra Md.lüğünün ... tarih ve ... esas numaralı yazısı ... tarihinde alınmıştır. Yazıda adı geçen şirketimiz çalışanı ... TC Kimlik Numaralı ... ...'nın aşağıda devam eden icra kesintisi bilgileri yer almaktadır. Dosyanı ...'nci sıraya alınmış olup sırası geldiğinde 1/4 oranında kesintileri yapılarak dosyanıza gönderilecektir.

Örneklerde 1/4 oranı baz alınarak yazılmıştır. Bazen borçlu/alacaklı arasında anlaşma yapılarak aylık kesintiler belirlenen sabit bir rakam ile yapılabilmektedir.

İcra yazısı cevaplarında işçinin aldığı ücret ve periyodu ile adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

İşçinin kesintisi devam ederken işten ayrılma durumunda mutlaka ilgili icra dairesine yazılı olarak bilgi verilmelidir.

İşten ayrılmalarda, işçinin son ücret hakedişi dışında ilave kazançları varsa (kıdem, ihbar, bakiye yıllık izin ücreti gibi) gelen icra yazısını tekrar inceleyin. Hangi hak ve alacaklarının icra için hangi oranda kesileceği belirtilmiş olmalıdır. Belirtilen ilgili işçi alacaklarının yine belirtilen oranda kesintisi (borç rakamını aşmayacak şekilde) yapılır. Genelde işten ayrılmalarda doğacak tazminat alacaklarının tamamının (borç rakamını aşmayacak şekilde) kesilmesi istenir.

İcra yazlarına zamanında cevap verilmediğinde ya da kesilen tutarların yatırılmaması durumunda borcun ilgili firmadan tahsiline gidilebilmektedir.

İcra yazıları işçinin dosyasına eklenirken;

 • Gelen icra yazısı

 • Cevap yazısı

 • Aylık kesintilerin ödendiğine dair dekontlar

 • Diğer ilgili yazışmalar

şeklinde aynı icra dosyasına ait evraklar beraber olacak şekilde dosyalanmalıdır ve işçi özlük dosyasında muhafaza edilmelidir.

İcra yazılarına cevap yazılırken iadeli-taahhütlü gönderilmesi dilekçelerin teslim edildiğine dair belgelendirilmesini sağlayacağından olası posta ve ya icra dairesindeki karışıklıklarda firmanın işini kolaylaştıracaktır.

İlave olarak, cevap yazılan icra dilekçelerinin en altında "İrtibat Noktası: Ad-Soyad-Telefon-Eposta" bilgileri yer alırsa ilgili takip birimi (alacaklı/vekili/icra dairesi) 'nin olası soruları için firmaya daha çabuk ulaşması sağlanabilir. Bu da gereksiz yazışmaların önüne geçilmesinde fayda sağlamaktadır.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page